przewodniczacą Rady Rodziców jest pai Ludwika chmielewska-Tabaka - mama Lucka, mail: l.chmielewska@wp.pl