Nasze przedszkole to miejsce przyjazne każdemu dziecku. W wychowaniu stawiamy na podmiotowość, koncentrujemy się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach, by dziecko miało szansę poznać siebie, swoje możliwości, nauczyć się wiary we własne siły, osiągać sukces, radzić sobie z porażkami. Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki kompetentnej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz całemu personelowi, zaangażowanemu w swoją pracę.

Każda grupa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw, stoły i krzesełka dostosowane są wysokością do wzrostu dzieci. Ponadto przedszkole posiada: salkę gimnastyczną  do zajęć gimnastyki  i rytmiki (wyposażoną w sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, między innymi: pianino), a także do zajęć dodatkowych, szatnie dla dzieci, gabinet logopedyczny oraz bibliotekę. Mamy również ogród wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw sprawnościowych, zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownice, boisko oraz ogród sensoryczny.

Przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez: urodziny Kubusia Puchatka, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe, bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, festyn sportowo – rekreacyjny organizowany z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca, uroczyste zakończenie roku szkolnego, kolorowy dzień, spotkania z ludźmi różnych zawodów. Co miesiąc odbywa się koncert muzyczny „Bajnutek” z udziałem artystów i zespołów muzycznych oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów teatrów dziecięcych. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki całodzienne do ciekawych miejsc na Kaszubach, oraz kilkugodzinne: do muzeów, do Teatru Miniatura i Teatru Muzycznego, do lasu.

Rodzicom poszukującym ciekawych, sprawdzonych i skutecznych metod nauki języka angielskiego proponujemy grupy angielskojęzyczne, w których nauczycielki przedszkola współpracują z lektorkami zatrudnionymi przez Centrum Edukacyjno – Usługowym ‚My School’.
Centrum Edukacyjno-Usługowe ‚My School’ Sp. z o.o. istnieje od 1989 r. i prowadzi działalność na terenie kilkunastu przedszkoli w Trójmieście, a z naszym przedszkolem współpracuje od 1993 r., oferując intensywną naukę języka metodą guwernantki.

Założeniem tej metody jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym jako drugim językiem własnym.
W tym celu w grupach anglojęzycznych, oprócz nauczycielek przedszkola, pracują lektorki (posiadająca odpowiednie wykształcenie pedagogiczne i językowe), z którymi porozumienie się jest możliwe jedynie w języku angielskim.
Aby nauka była skuteczna, kontakt z lektorką musi być systematyczny i obejmować możliwie szeroki zakres naturalnych sytuacji komunikacyjnych. Lektor języka angielskiego przebywa z dziećmi każdego dnia przez 5 godzin.