SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ:

Beata Hallmann - przewodniczący

Monika Bielecka

ks. Krzysztof Czabaj

Anna Czerniawska

Patrycja Thiel-Markiewicz

Marzena Gliwińska

Karolina Dobkowska

Dorota Krefta

Agnieszka Kuchta

Jolanta Lorbiecka

Wioletta Młodzianowska-Świerczek

Hanna Morusiewicz

Marta Wiśniewska